Hirviporukka

Metsästys- ja Kalastusseura Lukolla ja Uimaharjun Erämiehet ry:llä on yhteinen hirvenmetsästysporukka.

Metsästysalue sijaitsee Uimaharjusta Ilomantsiin johtavan Pamilontien (nro 513) varressa ja metsästysmajalle eli ”Röllimajalle” on noin 7,6 km Uimaharjun liikenneympyrästä.

Vuoden 2018 hirvijahti alkaa lauantaina 13.10. klo 8:00 kokoontumisella Röllimajalle.

Hirviporukan jäsenmääräksi on päätetty 17.2.2018 vuosikokouksessa 9 varsinaista jäsentä molemmissa seuroissa. Varsinaisella jäsenellä voi olla varahenkilö (perheenjäsen) jonka kanssa hän jakaa lihaosuuden.

Hirviporukkaan voi päästä sellainen henkilö joka on seuran jäsen ja Abloyn työntekijä tai työntekijän perheenjäsen. Uusilla jäsenillä on 2 vuoden koeaika.

Lukon jäsenkiintiö vuodelle 2018 on nyt täynnä, mutta jos joku varsinainen jäsen eroaa, voidaan hänen tilalleen ottaa uusi jäsen.


Osanottomaksu vuonna 2018 on 75 euroa jäseneltä, paitsi edellisen vuoden koiran ohjaajilta 40 euroa.

HUOM! Metsästys- ja Kalastusseura Lukko ry:n jäsenyys ei oikeuta automaattisesti toimimaan hirviporukassa. Henkilöllä, joka anoo pääsyä hirviporukkaan, tulee olla halutusta roolista riippuen joku tai jotkut seuraavista: hirvilaillisen aseen hallussapitolupa / metsästyskortti / harrastuksena metsästyskoirat.

Uimaharjun Erämiehet ry:n yhteyshenkilö ja koko hirviseurueen johtaja on Petteri Tahvanainen, puh. 040 578 8078.
 
Metsästys- ja Kalastusseura Lukko ry:n yhteyshenkilö on Jouko Tolonen, puh. 040 736 4966.
Seurueen rahastonhoitaja on Petri Parviainen, puh. 040 167 6836.