Karttojen luovuttajat

Metsästysalueiden karttakopioita saa Lassi Polviselta.

Käytössä www.omariista.fi palvelu. Aluetunnukset pienriistalle saa Lassilta.